Dit is het archief van mei 2012

Woeste luchten

Een bijdrage van Maerten Prins, gepubliceerd op 30 mei 2012

Integraal plan

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 27 mei 2012

Je zou denken dat er spoorslags naar een oplossing gezocht gaat worden. Niets doen is blijkbaar hier de weg die ingeslagen is. “Dat is een andere projectgroep.” hoor ik ze al zeggen en “Ja, zo gaat dat nou eenmaal.” doet het dan ook wel goed. Welke andere excusen volgen nog dames heren ambtenaren en bewindvoerders? Voortschrijdend onzicht zullen we het voorlopig dan maar noemen.

Spoken

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 26 mei 2012

Het warme bad dat afgelopen maandag in het Stadhuis voor Hubèrt Bruls klaar stond bij zijn installatie als nieuwe burgemeester van Nijmegen werd ineens door Clemens Cornielje van een ijskoude douche voorzien. Dat de Commissaris van de Koningin pissed off is over de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester was al heel lang bekend. Maar dat hoeft niet te leiden tot het verstieren van een letterlijk en figuurlijk warme welkomstbijeenkomst. Alsof de ceremoniemeester op een bruiloft alle bruiloftsgasten eens flink de oren staat te wassen, terwijl het bruidspaar wat beduusd staat te kijken. Dan heb je het niet helemaal goed begrepen. Lees verder »

Contact maken met je levenslust

Een bijdrage van Marcel Smit, gepubliceerd op 25 mei 2012

De moderne mens is een zoeker, altijd van alles kwijt. Wij waren vroeger ook wel eens wat kwijt en dan schakelde mijn vader de Heilige Antonius van Padua in om het terug te krijgen. Wat de moderne mens vaak kwijt is, is de weg of zichzelf. Ik weet niet of de Heilige Antonius dit ook in zijn pakket heeft.

Omdat het katholieke geloof in Nederland tanende is, zoekt de moderne mens krampachtig andere wegen om terug te vinden wat hij is kwijtgeraakt. Dat treft. Hij heeft de keus uit een overstelpend aanbod aan cursussen.

Laatst was ik in een cultureel centrum. Bij de balie lagen folders over cursussen. Altijd benieuwd hoe mensen hun waren aanprijzen sloeg ik er een paar open. Lees verder »

De Klif

Een bijdrage van Maerten Prins, gepubliceerd op 24 mei 2012

Hubert de Grote

Een bijdrage van Paul van der Heijden, gepubliceerd op 22 mei 2012

Gisteren kreeg de nieuwe burgemeester Hubert Bruls te horen dat hij een rechtstreekse afstammeling is van Karel de Grote (±747-814). Genealoog Nico Hamers had dat voor hem uitgezocht. Een hele eer voor Bruls, die onlangs nog vertelde dat hij eigenlijk geschiedenis had willen studeren. Bruls treedt als magistraat in de voetsporen van de grote keizer die nota bene op het Valkhof een van zijn buitenplaatsen had. De cirkel is rond.

Nu moeten we het ook weer niet overdrijven. Waarschijnlijk stamt vrijwel iedereen in West-Europa rechtstreeks af van Karel de Grote, immigranten van de laatste honderd jaar niet meegerekend. Dat is een simpele kwestie van statistiek: iedereen heeft twee ouders, die hebben zelf ook weer 2 ouders, dus heb je 4 grootouders. Elke generatie verder terug in de tijd stijgt het aantal voorouders met een factor 2: 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders etc. Dus als je het aantal generaties weet, kun je ook makkelijk berekenen hoeveel voorouders je eigenlijk hebt. En dat aantal aantal loopt heel snel op. De afstand tussen Hubert Bruls en Karel de Grote bestaat uit 36 generaties. Betekent dus dat je twaalf eeuwen geleden 2 tot de macht 36 voorouders hebt, dat is 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 oftewel 68.719.476.736 voorouders, bijna 70 miljard!

In dat enorme getal schuilt een probleem. Rond het jaar 800 leefden er in West-Europa natuurlijk geen 70 miljard mensen, hooguit een paar miljoen. Er moeten dus in ieders stamboom heel veel doublures voorkomen. Maar dan nog is – statistisch gezien – de kans verschrikkelijk klein dat Karel de Grote NIET bij die 7o miljard voorouders zit. Dat geldt voor Bruls, maar ook voor u en voor mij.

Als we er dus van uitgaan dat de meeste West-Europeanen Karel de Grote als voorouder hebben, blijft nog alleen de opgave om dat voor ieder individu ook aan te tonen. Probleem is dat er in de Middeleeuwen vrij weinig archieven zijn bijgehouden, en als dat al gebeurde zijn er nog slechts een paar van bewaard gebleven, vooral binnen adellijke families. We hebben dan weer geluk dat Karel de Grote zeer vruchtbaar man was. Hij trouwde vier keer en had daarnaast minstens zes maîtresses. Genealogen zijn er in geslaagd om enkele tienduizenden nazaten van de keizer in beeld te brengen. Het is dan ook de uitdaging om binnen je eigen familiestamboom een ‘link’ te zoeken met een van deze nazaten, en voila: je bent familie van Karel. Er is zelfs een site waarop je dat kunt doen. Een leuke uitdaging voor iedereen in onze Karelstad.

En als je erin bent geslaagd, weet je ook zeker dat je familie bent van onze burgemeester. Heel ver, maar toch.

Kassabon erbij?

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 20 mei 2012

Gegoochel met cijfers en halsstarrige principes kosten deze gemeente veel geld. De SP heeft anderhalve week geleden bewezen dat ze niet kunnen lezen en niet kunnen rekenen. Als volksvertegenwoordiger mag je toch een beetje inzicht tonen in financiële zaken. Ik had in de eerste zin ook dommigheid kunnen schrijven. Misschien doe ik dat de volgende keer ook wel.  Ik vraag me regelmatig af of ze ook zo kortzichtig zijn als het om geld uit hun eigen beurs gaat.

Slordig

Een bijdrage van Marcel Smit, gepubliceerd op 16 mei 2012

We leven in een mooi land. Goed georganiseerd, weinig wordt aan het toeval overgelaten, iedereen weet waar-ie aan toe is.

Netjes ook. Nederlandse parken en plantsoenen zijn keurig aangeharkt, de gazons in de voortuintjes liggen er onberispelijk geknipt en geschoren bij. Aan de struiken en planten hangen vaak nog de naamkaartjes, een fantastische service aan de geïnteresseerde voetganger.

Toeristen en andere buitenlanders putten zich uit in complimenten en verzuchten dat het er hier heel anders aan toegaat dan in hun eigen land, waar corrupte ambtenaren de burgers tot het uiterste tergen, het vuil niet wordt opgehaald en het verkeer één grote chaos is. Lees verder »

Kleuren in de nacht

Een bijdrage van Maerten Prins, gepubliceerd op 16 mei 2012

Noviomagus hic venit!

Een bijdrage van Rosalie Thomassen, gepubliceerd op 14 mei 2012

Romeinse belevingswaarde?
foto van P. Medved (flickr.com)

Toen een Romeins legioen de perfecte plek zocht op de grens van veroverd en nog te veroveren land, ontdekten zij de prachtige plek die nu Nijmegen heet. En zo ontstond hier de eerste stad van Nederland, dat staat buiten kijf. Nijmegen pronkt met de titel ‘oudste stad van Nederland’. Maar zoals iedereen weet, is het wellicht niet het eerste waar een toerist mee pronkt, en hij of zij besluit onze bezienswaardigheden als vakantiekiekjes te vereeuwigen. En ook al heeft Nijmegen pittoreske hoekjes genoeg, de vakantiekiekjes laten niet onomstotelijk zien dat Nijmegen een lange historie heeft vanaf het begin van de jaartelling.

Want juist dat hoofdstuk van de geschiedenis is weinig ‘beleefbaar’ in Nijmegen, ondanks tal van Romeinse visualisatieprojecten. Een Romeinse gracht als ribbelsteentjes in de bestrating van het Kelfkensbos, een gemoderniseerde Godenpijler, een metalen plaat in de Burchtstraat die herinnert aan de ‘loden lady’, en sinds vorig jaar een Romeinse zuil op de Eikstraat.  Het zijn allemaal goed bedoelde visualisaties die belangrijke archeologische vondsten voorgoed markeren. Maar laten we eerlijk wezen, ze trekken geen hordes met fotocamera behangen toeristen naar Nijmegen en zullen dat ook nooit gaan doen.

Lees verder »