Het Ben van Heesplantsoen

9 oktober 2012 door Marcel Smit

De Nijmeegse gemeenteraad heeft met grote meerderheid besloten de nieuwe rotonde bij de Neerbosschebrug Gaziantepplein te noemen, naar onze Turkse zusterstad. Ben van Hees van Stadspartij Nijmegen NU! was het daar niet mee eens. Hij vindt Gaziantepplein een moeilijk uitspreekbare naam. ‘Dit moet je niet willen voor zo’n prominent plein. Gaziantep moeten we bewaren voor een kleinere straat of kleiner plein.’
Prominent plein? Wel geschikt voor een kleinere straat?
Op dat prominente plein rijden alleen auto’s in de rondte. In die kleinere straat wonen mensen met een adres.

De stratengids van Nijmegen vermeldt nogal wat namen, die niet makkelijk in de mond liggen.
Agricolaplaats, Akkerhommelhof, Ametiststraat, Avondroodvlinderstraat, Bellefroidstraat, Boetselaersborgstraat, Goeman Borgesiusstraat, Slotemaker de Bruïneweg, Crescendostraat, René Descartesdreef, Donker Curtiusstraat, Duyn van Maasdamstraat, Charles Estourgiestraat, Fort Kijk in de Potstraat, Fransen van de Puttestraat, Fraunhoferhof, Golden Deliciousstraat, Graadt van Roggenstraat, Groen van Prinstererstraat – spreekt u dat maar eens binnen vijf seconden foutloos uit –,  Johanna de Lestonnacstraat, Van Limburg Stirumstraat, De Savornin Lohmanstraat, Van der Duyn van Maasdamstraat, Van Schaeck Mathonsingel, Florence Nightingalestraat, Herman Oolbekkinkstraat, Pelargoniumstraat, Antoinette van Pinksterenlaan, Dommer van Polderveldtweg, Van Sasse van IJsselstraat, Tak van Poortvlietstraat.
We kunnen niet allemaal aan de Smidstraat wonen.

Gaziantepplein moeilijk uit te spreken? In de volksmond wordt dat al snel ‘Kasjanteplein’.

Onze broeders en zusters in Gaziantep doen over die dingen niet moeilijk. De stad heeft sinds 2009 een Nijmegen Boulevard. Een heuse boulevard, niet zomaar een achterafsteegje. Net als een Duisburg Boulevard, naar een andere zusterstad.

Ik denk dat de Gazianteppers trots zijn op het Nijmeegse Gaziantepplein. Misschien dat zij in hun dankbaarheid en gulheid nog wel een plek in hun stad naar Nijmegen of een bekende Nijmegenaar willen noemen.
Wat dacht u van het Ben van Heesplantsoen? Als dat een ‘prominent plantsoen’ is, kan Gaziantep altijd nog ergens het Ben van Heespad aanleggen.

Hoe zouden ze dat in Gaziantep uitspreken?

Vind je dit een interessant artikel?
Mail het dan door naar anderen, of deel het via social media:
Pin It

Er zijn 4 reacties gegeven op “Het Ben van Heesplantsoen”

 1. Rob Essers zegt:

  Het raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012 inzake de naamgeving Gaziantepplein (raadsvoorstel 93/2012) was een HAMERSTUK. In de besluitronde hebben alle aanwezige raadsleden hiermee ingestemd. Er is dus sprake van een unaniem besluit! Ook Ben van Hees vond het blijkbaar niet de moeite waard om te trachten de gemeenteraad van zijn standpunt te overtuigen.

  Welke stratengids van Nijmegen Marcel Smit geraadpleegd heeft, weet ik niet. Er staan nogal wat onjuiste namen in zijn overzicht:

  - De Bellefroidstraat bestaat niet. Er is wel een Professor Bellefroidstraat.
  - Of Donker Curtiusstraat nog bestaat, betwijfel ik. Bij de renovatie van het winkelcentrum Hatert in of omstreeks 2000 is de straat nagenoeg geheel verdwenen. De wijziging van de naamgeving van de openbare ruimte laat nog altijd op zich wachten.
  - Lidwoorden en voorzetsels worden in de meeste gevallen (nog) met een kleine letter geschreven. De juiste schrijfwijze is dus: van Limburg Stirumstraat, de Savornin Lohmanstraat, van der Duyn van Maasdamstraat en van Schaeck Mathonsingel. Schaeck dient te worden uitgesproken als Schaak (de e is een verlenging van de a). In de volksmond wordt de straatnaam nogal eens verbasterd tot van Schaijk Mathonsingel, Schaijk Mathonsingel, Schaijk van Mathonsingel et cetera.
  - De schrijfwijze Antoinette van Pinksterenlaan is gewoon fout. De enig juiste schrijfwijze is: Antoinette van Pinxterenlaan.
  - Er is in Nijmegen nooit een Van Sasse van IJsselstraat geweest. Er was wel een van Sasse van Ysseltstraat, maar die is verdwenen. In 2004 zijn op de plaats van deze straat 34 appartementen gebouwd: van Hogendorpstraat 58 t/m 124. Ook hier laat het intrekkingsbesluit nog altijd op zich wachten.

  De (goede) naamgeving van de openbare ruimte heeft geen prioriteit. Op initiatief van de fracties van de VVD en Nijmegen Nu is de commissie straatnaamgeving in 2009 afgeschaft! Van een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming is geen sprake.

 2. Paul zegt:

  Goed dat er toch een Gaziantepplein is gekomen, hoewel onze stedenband-partner er inderdaad wat bekaaid vanaf komt. Gaziantep is een stad met meer dan 1 miljoen inwoners, die komen niet helemaal naar Nijmegen om er over een rotonde te gaan rijden.

  Doet me een beetje denken aan die andere nieuwe rotonde, op de kruising van de Groenewoudseweg en de Heijendaalseweg, een klein onbewoond stukje asfalt dat de naam Professor Schillebeeckxplein heeft gekregen. Schillebeeckx verdient meer dan dat!

  Nu wil ik niet op de stoel van Rob Essers gaan zitten, maar volgens mij is het maar één keer gebeurd dat een voorgenomen straatnaam niet is doorgegaan. Dat gebeurde bij de naamgeving van de Ovatonde in Nijmegen-Noord, die eigenlijk ‘Julius Civilisplein’ moest gaan heten. Vanwege een dreigende verbastering in de volksmond naar Julius Syfilisplein’ heeft men besloten om er ‘Keizer Augustusplein’ van te maken.

  Ook een verkeersplein trouwens.

 3. Rob Essers zegt:

  @Paul: In het verslag van de vergadering van de commissie straatnaamgeving van 9 december 2005 staat bij agendapunt 7 Naamgeving ovatonde:

  “De gemeentearcheoloog, Jan Thijssen, heeft geadviseerd hier de naam ‘Claudius Gaius Civilis’ aan toe te kennen. Omdat zowel de tweede als de derde naam onbedoelde negatieve associaties kunnen oproepen, stelt de voorzitter voor te kiezen voor de naam ‘Keizer Augustus’, waarmee in de tijd teruggegaan wordt van Keizer Karel, via Keizer Trajanus naar Keizer Augustus. De commissie stemt hiermee in.”

  In raadsvoorstel 218/2006 waarmee de raad op 29 november 2006 instemde (hamerstuk), stond de naam Keizer Augustusplein. In september 2012 (!) zijn de eerste twee straatnaamborden aangebracht… Een mooie illustratie van de voortvarendheid waarmee het raadsbesluit is uitgevoerd!

 4. Rob Essers zegt:

  @Paul: Jouw bedenkingen bij de rotonde op de kruising Groenewoudseweg en Heyendaalseweg (met y) deel ik niet. Het Professor Schillebeeckxplein sluit naadloos aan bij de Professorenbuurt. Schillebeeckx heeft op een steenworp afstand van deze locatie gewoond en gewerkt en is achter Albertinum begraven.
  Het voorvoegsel Professor is gereserveerd voor de Professorenbuurt. Als elders in Nijmegen (of Lent) een grotere openbare ruimte naar hem vernoemd zou zijn, was dat een niet locatiegebonden naam geworden. Misschien had het Gaziantepplein dan wel Edward Schillebeeckxplein geheten… Dat is een groter plein, maar het ligt wel op de ‘verkeerde’ plaats!

  Een ‘misser’ bij het Professor Schillebeeckxplein zijn de straatnaamborden. Vanaf het fiets- en voetpad is het onderschrift niet te lezen. En automobilisten kunnen maar beter op overstekende fietsers en voetgangers letten. De borden hadden aan de buitenzijde van het plein opgehangen kunnen worden of een paar maten groter moeten zijn.