Ondersteunen

21 april 2012 door Vincent Cantrijn

Vorige week dacht ik nog, dat het politiek omarmen van de Sint Steven ten koste zou gaan van het politiek omarmen van de Donjon. Hoe een mens zich kan vergissen; geef ik eerlijk toe. Niets is zeker in de politiek en zelfs dat niet. Afgelopen woensdag besliste de Raad positief over een financiële ondersteuning voor beide projecten. Het kan niet op. De financiële ondersteuning vanuit de Raad is eenmalig, dus er moet door de initiatiefnemers nog wat creativiteit ontwikkeld worden, om langdurig het hoofd boven water te houden. Ik denk, dat Donjon en Sint Steven nog wel wat van elkaar kunnen leren.
Wie straks de Donjon gaat beklimmen moet een klein entreebedrag betalen. Kan ik billijken. Voor niks gaat de zon op. Waarom mogen de 80.000 bezoekers, die jaarlijks de Sint Steven bezoeken gratis naar binnen? Dat klinkt sympathiek en oogt gastvrij, maar als iedere bezoeker 1 of 2 euro betaalt is het leed al een aardig eind geleden. Dat zal een Amerikaan die met een cruiseschip Nijmegen aandoet er echt niet van weerhouden om toch naar binnen te gaan.
Deze week werd bekend gemaakt, dat Grolsch een van de hoofdsponsors van de Donjon is geworden. Dat is fijn voor de initiatiefnemers van de Donjon, maar deze bierbrouwer doet dat natuurlijk niet louter en alleen vanwege verliefdheid voor Donjons in zijn algemeenheid en die van Nijmegen in het bijzonder. Er gaat straks Grolsch uit de tap van de Donjon vloeien; al dan niet op de bovenste verdieping. Dat heet ondersteunende horeca. Een fantastische term. Zo maar een kroeg beginnen mag namelijk niet; dat vindt de gemeente oneerlijke concurrentie voor de bestaande kroegen. Ik zou zeggen, dat een kroegbaas in spé zelf wel kan bepalen of er markttechnische ruimte is voor een kroeg of niet. Maar zo werkt dat niet. De gemeente houdt precies bij hoeveel m² aan kroegen verantwoord is. Maar niet getreurd. Slimmeriken binnen de gemeente hebben de term “ondersteunende horeca” uitgevonden. Dat is een speciale vorm van horeca en dat mag weer wel. Dat er tijdens het Nieuwscafé van de Gelderlander in de Stevenskerk bier en wijn wordt gedronken, betekent niet, dat het een kroeg is. Dit is nu ondersteunende horeca. Het is overigens al een oud gebruik in de kerk. Ik ben zelf misdienaar geweest en regelmatig werd mij door de pastoor toegesist om niet te veel water bij de wijn te doen. De kerk doet dus al decennia aan ondersteunende horeca. Daar moet de Sint Steven van profiteren. Want ondersteunende horeca levert geld op. Dat weet iedere amateur voetbal-, hockey-, of tennisvereniging.
Tot slot belangwekkend nieuws over de horeca in de Waalsprong. Ik herhaal het nog maar weer eens: Jan van der Meer staat bij mij in het krijt met zijn belofte voor een bruine kroeg in de Waalsprong. Deze week stond Jan een potje triomfantelijk te doen in de Gelderlander. Eindelijk een bruine kroeg? Mis. Jan heeft een contract afgesloten voor een van der Valk Hotel met een groen dak. Verkeerde kroeg; verkeerde kleur. Jan kan nog wel wat ondersteuning gebruiken voor zijn horecabeleid.

Vind je dit een interessant artikel?
Mail het dan door naar anderen, of deel het via social media:
Pin It

Er zijn 22 reacties gegeven op “Ondersteunen”

 1. Rob Essers zegt:

  “Afgelopen woensdag besliste de Raad positief over een financiële ondersteuning voor beide projecten.”

  Huh??? Afgelopen woensdag besloot de raad dat het Raadsvoorstel Plankosten donjon (raadsvoorstel 43/2012) en de Inzet eenmalig krediet 1 miljoen euro voor
  Cultuurhistorie (raadsvoorstel 42/2012) een debatstuk wordt op 9 mei. Ook de Beantwoording van de schriftelijke vragen conform artikel 39 over
  vallende stenen bij de St. Stevenskerk wordt daarbij betrokken.

  Het debat moet nog gevoerd worden en de besluiten moeten nog genomen worden. Niets is zeker in de politiek, behalve dat je volksvertegenwoordigers, verslaggevers en columnisten maar beter niet op hun woord kunt geloven!

 2. Werner Nas zegt:

  @Rob, inderdaad! Er komt geen steun voor de neptoren, want dat kan niet gezien de afspraken die er liggen. De sneaky trucjes om het er onderhands doorheen te loodsen worden door de redactieleden va nijmegencentraal genadeloos blootgelegd. Zie ook de bijdrage van Jac.Splinter van afgelopen week getiteld CUL-Historie. Heel mooi verwoord! Elk gemeenteraadslid dat zichzelf serieus neemt kan alleen nog maar tegenstemmen.

 3. Rob Essers zegt:

  “Elk gemeenteraadslid dat zichzelf serieus neemt kan alleen nog maar tegenstemmen.”

  Daar zit volgens mij het probleem… Een aantal raadsleden neemt zichzelf niet serieus. Zij danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen en weten niet meer dat zij op 23 augustus 2006 de randvoorwaarden die aan de kiezers zijn voorgelegd, herbevestigd hebben.

  De randvoorwaarde “De gemeente steekt geen geld in herbouw van de Donjon.” is – hoe je het ook wendt of keert – onverenigbaar met het Raadsvoorstel plankosten donjon (raadsvoorstel 43/2012). Dat het raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006 in de voorstel niets eens genoemd wordt, is kiezersbedrog! Na het debat op 9 mei zal blijken hoe onbetrouwbaar sommige raadsleden zijn.

 4. @Werner: “De sneaky trucjes om het er onderhands doorheen te loodsen worden door de redactieleden va nijmegencentraal genadeloos blootgelegd.”

  Spreek voor jezelf, of beter gezegd uit naam van Jac., en niet namens alle redactieleden s.v.p. Ik denk er namelijk heel anders over, maar wil niet in de herhaling blijven vallen in tegenstelling tot anderen. Ik zou mij als kiezer bedrogen voelen als men de plankosten beschouwt als geld steken (=beleggen, investeren) in de donjon, en dat als reden aanvoert om het plan stil te leggen om vervolgens de burger op te zadelen met een aanzienlijke kostenpost die tot niks leidt. Kortom,

 5. Rob Essers zegt:

  @Rosalie Thomassen: Vind jij een greep van 250.000 of misschien zelfs 450.000 euro uit de gemeentekas in overeenstemming met de randvoorwaarde dat de gemeente geen geld steekt in de donjon???

  Ik heb liever een aanzienlijke kostenpost die tot niets leidt – zoals bij het Topsport- en Innovatiecentrum De Goffert – dan een bodemloze put. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!”

 6. Rob Essers zegt:

  Oeps… de naam was Topsport- en Innovatiepark De Goffert, hoewel het de ondergang van het park (gemeentelijk monument) betekend zou hebben.

 7. Ja, dat vind ik Rob. Ik noem het maken van interne en ambtelijke kosten geen geld steken ( = stoppen, beleggen, aldus Van Dale) in.

  De gemeente maakt ook ambtelijke kosten om jouw vragen voortdurend te beantwoorden, maar steekt toch ook geen geld in jou?

 8. Ingrid ten Have zegt:

  Oeps rosalie…niet op de persoon spelen als je het niet meer uit kunt leggen. Het gaat er nog steeds om dat er tegen de afspraken in geld uitgegeven. Als dat algemeen geld was geweest, zoals jij beweert, dan had er nu niet zoveel trammelant hoeven te ontstaan om dat te verantwoorden.

 9. Rob Essers zegt:

  @Rosalie Thomassen: Hebben die ambtenaren de afgelopen jaren geen salaris ontvangen of was daar geen dekking voor???
  Voor interne ambtelijke kosten hoeft er geen apart raadsvoorstel te komen zoals bij het Raadsvoorstel Plankosten donjon (43/2012) het geval is.
  Of komt er binnenkort ook een apart raadsvoorstel om mij te financieren? Met een bedrag van 250.000 euro zou ik al tevreden zijn! :-)

 10. Willy Peters zegt:

  Ik ben het met Rosalie eens; ook ik zal niet in herhaling vallen zoals nogal eens gebeurt hier. De gemeente heeft de burgers opgeroepen om in een referendum hun mening te geven. De schade aan de democratie zal nog veel groter zijn dan de bedragen die hier genoemd worden indien de gemeente gaat besluiten dat het hele project donjon wordt afgeblazen. Als burger kun je je dan alleen maar zwaar bedrogen en katerig voelen.

 11. Rob Essers zegt:

  “De gemeente heeft de burgers opgeroepen om in een referendum hun mening te geven.”

  @Willy Peters: Bij het referendum zijn drie randvoorwaarden aan de kiezers voorgelegd. De redenering van Rosalie Thomassen kan ik niet volgen. Een raadsvoorstel dat 250.000 of 400.000 euro kost, kan ik niet rijmen met de eerste randvoorwaarde. Iedereen die dat “geen geld” noemt, maakt zich schuldig aan volksverlakkerij.

 12. Simon zegt:

  Ja Rob, nu weten we wel wat jij er van vindt.

 13. Ron van der Goor zegt:

  Simon, dat is een misverstand. Rob vindt dat niet, het ís zo.

 14. En dan val ik ook maar in de herhaling, als een herhaald antwoord. Ik reageerde eerder al op deze site als volgt…..

  In de raadsnotulen van 17 januari 2006 lees je terug dat de SP deze 3 randvoorwaarden inbracht in een amendement, dat door de raad werd aangenomen. Het amendement bevat ook de toelichting bij de 3 randvoorwaarden, hoe ze te interpreteren en in de vergadering nog eens toegelicht door Hans van Hooft: “Ik zal er zelf ook nog wat op toelichten want anders zijn er weer mensen die er verwarring over gaan stichten en dat moeten wij, volgens mij, niet hebben. Als wij zeggen ‘de gemeente steekt geen geld in de herbouw van de Donjon’, dan bedoelen wij dat de gemeente geen geld steekt in de bouw, in de stenen van de Donjon. Daar steken wij geen geld in. Wij hebben geen probleem met praktische ondersteuning vanuit ambtelijke kant. Deze vergadering kost al geld. Dus de Donjon kost, wat dat betreft, nu al geld. Een referendum kost al geld. Dat nemen wij allemaal mee. Dus iedereen die zegt dat wij bedoelen dat op geen enkele manier ook maar één dubbeltje gebruikt mag worden in het gemeentehuis,wat uiteindelijk te labelen is als Donjon-dubbeltje, zo bedoelen wij dat niet, wij bedoelen wij gaan geen geld steken in de stenen en in de bouw zelf van de Donjon.”

  De Gemeenteraad is pas akkoord gegaan met deze referendumvoorwaarden nadat deze discussie over hoe ze te interpreteren gevoerd was. Alleen onder het beding dat ze op deze manier geïnterpreteerd zouden worden, gingen ook gemeenteraadsleden die voorstander waren voor een referendum zonder voorwaarde over financiering akkoord. Hoe een referendum te interpreteren, is volgens mij nog altijd aan de enige gelegitimeerde volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad zelf. Zij vergaderen daar dan ook regelmatig over, door al die jaren heen, en iedere burger die het anders ziet kan inspreken of in het vervolg op een andere politieke partij stemmen. Daar is niets verdachts aan.

 15. Marcel Debets zegt:

  Ik snap er niks meer van, Rosalie. Waar zijn de genoemde 250.000 of 400.000 euro dan voor? Toch zeker niet om de vergaderingen erover te bekostigen?

 16. Dat weet ik zelfs niet precies Marcel. De wethouder gaat dat bedrag voor 9 mei nog toelichten per brief aan de raad. Ik weet wel dat er o.a. kosten inzitten voor het voorbereiden van de aanbesteding voor Valkhofpark + donjon, er zijn onkosten gemaakt voor cultuurhistorische rapporten en er worden nog kosten voorzien voor de hele bestemmingsplanprocedure.

 17. Rob Essers zegt:

  @Rosalie Thomassen: Leuk dat je verwijst naar de raadsnotulen van 17 januari 2006, maar dat was vóór het referendum waarbij drie randvoorwaarden aan de kiezers zijn voorgelegd zonder de interpretatie van Hans van Hooft (SP).

  In de besluitenlijst d.d. 17 januari 2006 staat het amendement met de veelzeggende titel Helder randvoorwaarden bij referendum donjon zonder nadere interpretatie. De drie randvoorwaarden die aan de kiezers zijn voorgelegd staan wel in de besluitenlijst.

  Kennelijk heeft een aantal raadsleden ingestemd met iets anders dan in de besluitenlijst staat, vervolgens de besluitenlijst goedgekeurd en daarna geen stappen ondernomen toen bij het referendum de ‘heldere’ randvoorwaarden zonder nadere interpretatie aan de kiezers werden voorgelegd. Niemand heeft er tot nu toe een punt van gemaakt dat niet de juiste randvoorwaarden, of wel de juiste randvoorwaarden maar zonder de juiste interpretatie aan de kiezers zijn voorgelegd.

  Je vergeet gemakshalve ook dat de raad op 23 augustus 2006 een tweede besluit genomen heeft. Conform raadsvoorstel 137/2006 is besloten: “De uitslag van het referendum over herbouw van de donjon te volgen, tenzij er van de kant van het departement blokkades ontstaan. Hierbij gelden de randvoorwaarden die bij het referendum zijn vastgesteld.”

  Ook hier is niets over de afwijkende interpretatie van de randvoorwaarden terug te vinden. Hans van Hooft (SP) schitterde op 23 augustus 2006 door afwezigheid.

  Kortom: De Raad van de gemeente Nijmegen doet er verstandig aan zich aan zijn eigen besluiten te houden. Er zijn twee formele besluiten die vastliggen in door de voorzitter en griffier gesigneerde raadsbesluitenlijsten. Over de drie randvoorwaarden die bij het referendum aan de kiezers zijn voorgelegd, kan in ieder geval geen verschil van mening bestaan.

 18. Rob Essers zegt:

  @Marcel Debets: Op 24 april 2012 schreef het college aan de raad: “De kosten die tot op heden door de gemeente zijn gemaakt bedragen €377.000,-. Ons college verwacht in de komende periode nog circa. €175.000,- aan kosten te moeten maken om te komen tot de realisatie van de donjon. De voornoemde kosten zijn gespecificeerd in het onderstaande overzicht. (…)”

 19. Daan zegt:

  Een interpretatie van het referendum als dat er op welke wijze dan ook geen cent aan de donjon uitgegeven mag worden, is onzinnig, want het referendum kost zelf ook geld. 1 van de opties in het referendum (de winnende!) zou dus bij voorbaat al niet gevolgd worden.
  Zo strikt moeten we het referendum dus niet interpreteren. In het algemeen is het super strikt volgen van de letter van de wet vragen om onlogische en kafkaesque situaties. Het gaat dus om wat er bedoelt is, een interpretatie. En vrijwel iedereen zal dat doen zodat het past bij zijn verlangde uitkomst: wel of niet een donjon.
  Zelf ben ik er niet helemaal uit. Een zwaar gesubsidieerde maar toch commerciele nep-toren zie ik niet zitten. Een historisch verantwoorde toren (wat dat precies inhoud weet ik eigenlijk ook niet, iedereen heeft zijn eigen gedachten wat smaakvol is) die openbaar toegankelijk is en op eigen kracht kan voortbestaan lijkt me wel wat. Dat laatste lijkt me een onhaalbare droom . Het eerste zou een drama zijn voor het valkhof en Nijmegen .
  Om dan terug te komen op het referendum. Ik denk dat de gemeente zich best kan inspannen om de komst van de donjon te facilliteren, maar dat dit tonnen moet kosten gaat mij te ver, dat valt niet meer te rijmen met het referendum zelfs wanneer we die niet zo heel strikt interpreteren.

 20. Rob Essers zegt:

  @Daan: In de brief van het college d.d. 24 april 2012 (onderwerp: Specificatie plankosten donjon) kun je lezen wat het college allemaal voor ‘onze’ rekening wil laten komen. Zelfs de Europese aanbestedingsprocedure uit 2008 moet nu nog door middel van raadsvoorstel 43/2012 gefinancierd worden.

  De rol van de Stichting Donjon is mij alles behalve duidelijk… Het was mij tot nu toe ontgaan dat niet de stichting, maar de gemeente als opdrachtgever fungeert. Geen wonder dat de gemeente geen ruimte in de donjon gaat huren… Ik begin zo langzamerhand wel te begrijpen waarom de plankosten zo hoog zijn. Kosten noch moeite worden gespaard om de kluit te belazeren!

 21. Het College redeneerde in 2007….

  “In het plan van aanpak uit het najaar van 2006 was voorzien dat in de aanbesteding voor de herbouw van de donjon alleen het ontwerp voor het Valkhofpark was opgenomen. De uitvoering van het ontwerp zou de gemeente (laten) doen. In afwijking hiervan zal ons College ook de uitvoering van de revitalisering van het Valkhofpark meenemen in deze aanbestedingsprocedure omdat hierdoor:
  samenhang in ontwerp en realisatie tussen park en gebouw wordt
  geoptimaliseerd, afstemmingsproblemen tussen beide werken worden voorkomen (er is maar één opdrachtgever in plaats van 2), in de aanbestedingsprocedure complicaties worden voorkomen (discussies of het ingediende ontwerp het budget van de gemeente te boven zijn niet meer relevant omdat de indiener het zelf uit moet voeren voor het vooraf beschikbaar gestelde budget), een aparte aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het Valkhofpark wordt
  voorkomen.”

  De rol van Stichting Donjon kan onduidelijk zijn omdat er door de gemeente gekozen is voor deze niet vaak voorkomende constructie. De gemeente fungeert inderdaad als opdrachtgever maar betaalt niet om de opdracht donjon te realiseren. Voor de opdracht Valkhofpark ligt er wel een budget.

 22. Rob Essers zegt:

  @Rosalie Thomassen: Ik kan er geen touw aan vastknopen… Dat de gemeente de (her)inrichting van de openbare ruimte voor haar rekening neemt, spreekt voor zich. Dat daarbij rekening gehouden wordt met de (on)mogelijke bouw van een donjon, klink niet onredelijk.

  Maar de gemeente als opdrachtgever voor een te bouwen donjon kan ik niet volgen. Wie heeft dat besloten en waarom moet onder meer de aanbesteding uit 2008 nu nog gefinancierd worden? Heeft de Raad van de gemeente Nijmegen zijn controlerende taak de afgelopen de afgelopen vier jaar verwaarloosd?

  Overigens moet ook de naam van het park nog altijd door de gemeenteraad vastgesteld worden. De naam Valkhofpark is vanuit historisch oogpunt en grammaticaal onjuist. Op de straatnaamborden staat Valkhof. De commissie straatnaamgeving heeft op 4 februari 2004 (!) ingestemd met de naam Valkhof, maar het raadsvoorstel laat nog altijd op zich wachten. Misschien kan dat gelijk met de vaststelling van de naam van de St. Stevenstoren.