Perceptie

27 november 2015 door Vincent Cantrijn

Perceptie is de manier waarop mensen tegen zaken aankijken. Dat kan nogal eens tot uiteenlopende resultaten leiden. Zie het artikel over de Nevengeul en Veur – Lent afgelopen woensdag in de Volkskrant. Bert Velthuis was daarin zeer lyrisch over alle ontwikkelingen, terwijl de 82 – jarige Lentenaar Willy van Kleef op een heel andere manier stellig was in zijn mening,: “Lent is naar de kloten”. Perceptie; het is maar hoe je het bekijkt. Naar de kloten of niet, Minister Schulz opent volgende week de Nevengeul. Wat mij betreft mag iedereen die hieraan heeft gewerkt apetrots zijn op het resultaat.
Bert Velthuis was afgelopen week sowieso al een beetje trots. Hij is in de categorie wethouders winnaar geworden van de Stook – je – rijk – Trofee vanwege zijn inzet voor energiebesparing in huurhuizen. Kijk; met zo’n trofee kun je nog eens thuiskomen. Het winnen van deze trofee doet vermoeden dat Bert op goede voet staat met de woningcorporaties in Nijmegen. Maar dat is niet zo. Volgens de Raad zijn er veel te weinig betaalbare huurwoningen voor jongeren. Dus krijgt Bert de opdracht om eens een stevig gesprek met de corporaties te hebben. Als ik Bert was zou ik niet naar de corporaties stappen, maar naar Hans van Hooft; zijn eigen fractievoorzitter. Hans heeft in het verkiezingsprogramma van de SP namelijk stoere taal gezet over het bouwen van sociale huurwoningen. Ik heb het nog eens opgezocht op internet. Ik kreeg weer tranen in mijn ogen. Ik citeer: “ De gemeente neemt de bouwtaak van woningcorporaties over door een mix van betaalbare en middeldure huurwoningen te realiseren. Dat kan de gemeente doen omdat ze goedkoop geld kan lenen zonder de extra voorwaarden die aan corporaties wordt opgelegd. Door een mix van betaalbare en middeldure huur kan de gemeente de exploitatie rond krijgen en hoeft er geen belastinggeld bij.” Einde citaat. Volgens Hans van Hooft mogen de corporaties wel verhuren, omdat ambtenaren op het stadhuis daar geen verstand van hebben. Over perceptie gesproken. Nu er volop politieke discussie is over het al dan niet bouwen van sociale huurwoningen is Hans van Hooft met zijn wilde ideeën in geen velden of nevengeulen te zien. En zo laat hij zijn eigen wethouder een beetje zwemmen. En dat mag weer niet van Rijkswaterstaat, omdat zij zeggen de baas te zijn over de Nevengeul. Zo schiet het allemaal dus voor geen meter op. Maar laat ik niet afdwalen.
Vorig jaar zijn er door de gemeente verschillende varianten ontwikkeld voor een mogelijke invulling van Veur – Lent met woningbouw. Ik hoor er helemaal niets meer over, terwijl hier dus kansen liggen om sociale huurwoningen te laten bouwen door de SP. Dat zal voorlopig niet gebeuren. Want wat verklaarde Bert afgelopen woensdag in de Volkskrant? “Veur – Lent is een onbeschreven blad dat volgeschreven mag worden. Wat zich daar ontwikkelt gaan wij niet voorschrijven.” Dat is toch pure poëzie? Deze uitspraak is wat mij betreft goed voor de Gouden Ganzenveer 2015. Op het nachtkastje van Bert is naast de Stook – je – rijk – Trofee nog wel een plekje over.
Bert is bijna 2 jaar wethouder. Hij heeft inmiddels geleerd hoe de wereld van het bouwen in elkaar steekt. Onder zijn verantwoordelijkheid worden er door de gemeente geen betaalbare huurwoningen gebouwd. Want Bert kent als geen ander het bekende spreekwoord: “Beter één Stook – je – rijk Trofee in de hand, dan tien Bouw – je –arm – Trofeeën in de lucht.” Ik moet eerlijk zeggen: dat is geen verkeerde perceptie van hem.

Vind je dit een interessant artikel?
Mail het dan door naar anderen, of deel het via social media:
Pin It

Het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren.