« Stratenmaken is een v…
  » Goochelen?

Meedoen is belangrijker dan winnen

Donderdag 23 Februari 2006
Politiek | door Mark van der Wolf

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat in Nijmegen de Piersonrellen uitbraken. Een slepend conflict over de bouw van een parkeergarage in een tijd van grote woningnood mondde uiteindelijk uit een in massale veldslag tussen politie en leger enerzijds en krakers en hun sympathisanten anderzijds. Laatstgenoemden moesten het onderspit delven, maar de parkeergarage is er nooit gekomen.

Nu, een kwart eeuw later, is er nog steeds verontwaardiging over de rigoureuze aanpak van de autoriteiten destijds. Mede daarom kan de krakersbeweging in Nijmegen op meer sympathie rekenen dan op andere plaatsen in ons land. Waarschijnlijk is het dan ook geen toeval dat Minister Henk Kamp van Defensie gisteravond uitgerekend in Nijmegen verkondigde dat de VVD van zins is om kraken in zijn geheel te gaan verbieden.

Zijn redenering begon met het uitgangspunt dat bescherming van het eigendomsrecht één van de (weinige) dingen is waar de staat garant voor moet staan. Kraken, daarentegen, is een vorm van eigenrichting: de ene burger vindt dat de andere burger op een onverantwoorde manier met zijn bezittingen omgaat en eigent zich vervolgens die bezittingen toe.
 
Hoe je dat ook probeert te rechtvaardigen, het is en blijft diefstal. In de woorden van Kamp: het is vergelijkbaar met iemand die in jouw garage inbreekt en met je (tweede) auto gaat rijden, op grond van het feit dat jij dat zelf te weinig doet. Dat vinden we ook niet normaal, dus waarom maken we voor kraken een uitzondering?
 
Eerlijk gezegd kan ik me wel vinden in dat verhaal. De principiele grondgedachte achter kraken vind ik op zich prima: 'er zijn te weinig betaalbare woningen, dus we moeten een statement maken tegen onnodige leegstand'. Maar als dat je doel is, doe dat dan op een manier waarbij je onze samenleving en de rechten van anderen respecteert. Kraken is dan niet bepaald de meest voor de hand liggende optie.
 
Bovendien vraag ik me af of alle krakers wel zo principieel zijn. Want laten we wel wezen: als het puur om de principes gaat, dan zorg je ook dat de eigenaar van het pand fatsoenlijk gecompenseerd wordt voor de schade en de slijtage die je veroorzaakt. Doe je dat niet, dan ben je meer met je eigenbelang bezig dan met het principe van leegstand - ten koste van het eigendom van een ander. En voor mensen die zich zo gedragen terwijl ze ook andere mogelijkheden hebben, bestaat een ander woord: profiteurs.
 
Maar los daarvan: de Piersonrellen hebben ons geleerd wat er mis kan gaan als de (gemeentelijke) overheid geen goed beeld heeft van wat er leeft onder de bevolking, en/of haar beleid niet goed weet uit te leggen. Dat is iets waar veel huidige politici nog steeds wat van op kunnen steken. Maar we moeten ook niet vergeten dat de directe aanleiding voor de rellen gevormd werd door een kleine groep mensen, die zichzelf willens en wetens boven onze democratie en waarden plaatsten.
 
Afschaffen dus, die 'kraakwetten'. Daarmee onderstrepen we, ook richting de kraakbeweging, dat de kern van onze samenleving eigenlijk berust op de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Bolus - 24 02 06 - 10:43
Grote flauwekul om te schrijven dat krakers de samenleving niet respecteerd en eigendomsrecht. De vraag is of huiseigenaren die een pand meer dan een jaar leeg laten staan de samenleving respecteerd. Vanuit speculatieve redenen laat men panden leeg staan en bovendien wat bied jij voor een alternatieven om een ‘statement’ te maken tegen te weinig betaalbare huurwoningen.

Krakers uitmaken voor profiteurs is een groot vooroordeel.
Mensen die huizen kraken nemen een behoorlijk risico en moeten veel doen om de woningen een beetje leefbaar te maken.
Er zijn in Nijmegen veel kraakinitiatieven geweest waar men ook interessante dingen bereikt heeft. Kraakpanden die omgezet zijn in betaalbare woningen waar veel mensen nu baat van hebben. De meest recente is de Grote Broek tevens een cultureel centrum. Door het hele land zijn met kraakinitiatieven een hoop bereikt.
Om nu te zeggen dat een kleine groep mensen de oorzaak zijn van de rellen tijdens de Pierson dan bedoel je zeker Ad lansing en consorten. Ik neem aan dat je wel zo slim bent?
Zij waren immers doof voor de geluiden in de samenleving en hebben willens en wetens, ondanks het zeer brede verzet, de ontruiming koste wat het kost doorgezet.

Overgens moet Kamp niet zeuren, laat hij zich maar bekommeren om onze jongens in Afghanistan, voor mij maakt hij zich niet geloofwaardig als Minister van Defensie die ineens denk dat hij Minister van Justitie is.


Mark van der Wolf - 24 02 06 - 12:56
Wat ik bedoel met het ‘niet respecteren van de samenleving’ is dat krakers zich in zekere zin boven/buiten de democratie plaatsen. Het recht op eigendom is een van de basisprincipes van die democratie. Als je het niet eens bent met de manier waarop iemand met zijn eigendom omgaat, dan kan je daar wat van zeggen. Je kan het op de politieke agenda plaatsen, je kan eventueel protesteren, of je kan een rechtszaak aanspannen. Dan zijn middelen die we normaliter gebruiken.

Wat we niet tolereren, is eigenrichting: ik vind dat jij je CD’s te weinig draait, dus ik breek bij je in, neem je CD’s mee en ga ze zelf draaien. Waarom staan we dat bij kraken wel toe en bij CD’s en auto’s of wat dan ook niet?

Wat betreft de Piersonrellen is het uiteraard zo dat de gemeente dat op zijn zachtst gezegd niet bijzonder handig heeft aangepakt. Maar hoe je het ook draait of keert: het besluit om die parkeergarage te bouwen is voor zover ik weet volgens de spelregels van onze democratie tot stand gekomen. Door de vrijstaat op te richten, plaatsten de krakers zich ook toen buiten de samenleving/democratie.

En dat laatste vind ik gewoon principieel een slechte zaak. Hoe slecht het stadsbestuur ook is, je moet de paden van de democratie blijven bewandelen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Als iedere subgroep die zijn gelijk niet kan halen in de politiek maar meteen gaat lopen rellen, dan hebben we binnen de korste keren een politiestaat of totale anarchie.

Wat betreft huiseigenaren die panden leeg laten staan: je kan erover discussieren of dat ‘netjes’ is of niet, maar ze staan in hun recht. Ze houden zich aan de spelregels van de democratie. Als je het daar niet mee eens bent, probeer dan de spelregels te veranderen door bijv. de politiek in te gaan. Maar ga niet valsspelen.

Dan over het profiteren. Uiteraard zijn krakers niet per definitie profiteurs, en zijn er ook krakers die “goede” dingen hebben bereikt (alhoewel de meningen daarover wel uiteenlopen). Voor die lui die dat fort in de polder bij Lent een beetje onderhouden hebben, kan ik bijvoorbeeld wel respect opbrengen.

Maar ik blijf erbij, dat als jij zonder toestemming het eigendom van iemand anders gebruikt en beschadigt, zonder een fatsoenlijke vergoeding daarvoor te betalen, dat je dan simpelweg een profiteur ben. Leg mij maar eens uit waarom dat niet zo is.


Bolus - 24 02 06 - 13:24
De eerste vraag is of de democratische spelregels wel zo goed zijn toegepast tijdens de Pierson, je kunt lang en breed praten maar naar mijn mening waren er meer tegens dan voors omtrend de parkeergarage. Bovendien ging het daar uiteindelijk niet helemaal om maar meer ook om de belabberde situatie op de woningmarkt.

En alle krakers zijn moedwillige slopers van andermans eigendommen, lekker stigmatiserend.
Die lui die Ford Pannerden gekraakt hebben, hebben jou symphatie?
Die hebben een monumentale bunker toch half gesloopt?
Een beetje vreemd dat je hier symphatie voor hebt terwijl er legio dezelfde voorbeelden zijn die niet op jouw symphatie kunnen rekenen?
Bovendien is het ook nog eens zo dat in veel leegstaande panden nu anti-kraak wachten wonen. Dankzij kraken te verbieden zijn er straks een hoop mensen nodeloos dakloos en veel panden daadwerkelijk leeg. Eens kijken wat jij daar van vind?


Mark van der Wolf - 24 02 06 - 15:28
Jij legt me voortdurend woorden in de mond door mijn opmerkingen te generaliseren. Een vorm van de stromandrogreden, is dat volgens mij. Ik heb nergens gezegd dat alle krakers moedwillige slopers zijn van andermans eigendommen – alleen dat de krakers die dat wel doen, daar ook voor zouden moeten betalen.

En ‘legio voorbeelden die niet op mijn sympathie kunnen rekenen’ .... waar heb ik dat gezegd dan?

Over Pierson: je kan je inderdaad afvragen of die parkeergarage de wil van de meerderheid was, maar de spelregels zijn gevolgd. Die gemeenteraad was daar gekomen door een rechtmatige stemming. Dus mijns inziens hadden de tegenstanders destijds beter hun verlies kunnen accepteren en bij de volgende verkiezingen het zittende bestuur keihard moeten afserveren. Vandaar: meedoen (met de samenleving) is belangrijker dan winnen.

Om een parallel te trekken: ik woon aan de Jozefhof en net als bijna alle omwonenden en ondernemers baal ik als een stier van het feit dat de gemeente die hof dichtbouwt, zonder de parkeergelegenheid daar fatsoenlijk te compenseren. De buurtvereniging heeft gestreden maar helaas verloren. En net als bij de Piersonrellen destijds is dit specifieke voorbeeld onderdeel van een breder probleem (het falende parkeerbeleid).

Wat vind jij: moeten we dit accepteren als het besluit van een democratisch gekozen gemeenteraad, of heeft mijn buurt het (morele) recht om en masse de bouw van die huizen te gaan frustreren? En als je ‘ja’ hierop antwoord, mijn volgende vraag: moet elke subgroep het recht krijgen om met geweld/eigenrichting dwars te gaan liggen als ze het niet eens zijn met het beleid van de gemeentelijke overheid?

Over Pannerden: ik moet toegeven dat ik geen expert ben, maar ik heb eens een uitgebreide reportage daar over gelezen en daar kwam uit naar voren dat die krakers daar het verval van het fort (waar vanuit de gemeente niets aan gedaan werd) tegen gegaan zijn. Zo bezien vind ik hun actie goed, maar als jij me nu vertelt dat daar niets van klopt, dan wil ik mijn standpunt zeker herzien.

Tsja, en anti-kraak… dat vind ik slechts een prettige bijkomstigheid van een onprettig fenomeen. Het klinkt tegenover mij alsof je zegt dat het jammer is als er geen inbrekers meer zijn, omdat dan de makers van sloten zonder werk komen te zitten. Dus nee, daar lig ik niet wakker van.

Bovendien, dakloos hoeft niemand te zijn. Dat is ook een van mijn grote bezwaren tegen kraken. Je hoort dan dat men zich beroept op het ‘recht om te wonen’, maar eigenlijk bedoelen ze het over het ‘recht om te wonen op een mooie plek in een groot huis’. En dat is geen recht, maar een luxe.

Allicht dat de huren in het centrum hoog zijn, maar ga dan in het waterkwartier wonen, in de polder of over de grens in Duitsland. Of zoek een baan, zodat je wel een hogere huur kan betalen.

Ik ben het er overigens volmondig over eens dat de woningmarkt een probleem is. Ook ik betaal me een ongeluk voor een kleine, gammele huurwoning, en kan me niets beters veroorloven ondanks dat mijn salaris niet eens zo slecht is. Maar de oplossing schuilt mijns inziens in het (van overheidswege) stimuleren van nieuwbouw en creatieve herbouw – en niet in het misbruiken van andermans bezit.

En anders moet ik op zijn minst het recht krijgen om mijn auto bij iemand anders in de tuin te parkeren.


Janos () - 24 02 06 - 15:35
quote Mark: “Wat betreft huiseigenaren die panden leeg laten staan: je kan erover discussieren of dat ‘netjes’ is of niet, maar ze staan in hun recht. Ze houden zich aan de spelregels van de democratie. Als je het daar niet mee eens bent, probeer dan de spelregels te veranderen door bijv. de politiek in te gaan. Maar ga niet valsspelen.”

Hier volg ik je niet meer, Mark… je zegt dat huiseigenaren netjes volgens de democratische spelregels spelen en krakers niet, dat ze maar de politiek in moeten gaan als ze iets willen veranderen. Maar was het niet de politiek, die op geheel democratische wijze, de kraakwetten heeft ingesteld om iets te doen aan woningnood en leegstandspeculatie in tijden van woningnood?

Leegstandspeculatie is niet alleen “niet netjes”, zoals jij het stelt, het is niet te verkopen aan mensen die een woning nodig hebben. De achtergrond van die kraakwetten is, als ik me niet vergis, dat het recht van mensen op een dak boven hun hoofd boven het eigendomsrecht gaat. (Het recht op muziek te luisteren en auto te rijden kennen we volgens mij niet, dus daar gaan de vergelijkingen die je daar trekt dan ook mank.)

Samenvattend: zoals de situatie nu is spelen krakers helemaal niet “vals”! En gezien de positieve effecten van kraken, die er wel degelijk zijn (panden staan minder lang leeg, extra woonruimte in kraakpanden, extra woonruimte dmv antikraak zoals Bolus hierboven ook al aangaf) vraag ik me af of die huidige situatie wel veranderd moet worden zoals Kamp wil.


Mark van der Wolf - 24 02 06 - 15:54
Janos, je hebt gelijk als je zegt dat de huidige krakers niet vals spelen. Op dit punt in mijn verhaal lopen de twee onderwerpen (Pierson toen en Kamp nu) een beetje door elkaar, want de Piersonkrakers speelden met hun vrijstaat natuurlijk wel vals.

En zoals je kunt zien was ik je met mijn vorige post al een beetje voor: er is een verschil tussen ‘recht op wonen’ en ‘recht op wonen op een mooie plek voor weinig geld’. Het eerste is inderdaad een recht, het tweede is een luxe.

Inmiddels is het al lang niet meer zo dat je echt geen woning kan krijgen. Niet altijd op de plaats die je zou willen, maar goed – dat geldt wel voor meer dingen. Kraken nu gebeurt dus veelal niet meer puur uit noodzaak, of uit principe, maar ook deels uit… hoe zullen we het noemen… een zekere gemakszucht? Het lijkt me niet dat dat de bedoeling van de kraakwetten is geweest.


Mark van der Wolf - 24 02 06 - 16:18
En om er nog een ding aan toe te voegen, voordat ik offline ga om van mijn avond te genieten: we hebben het nu vooral over de praktische consequenties van kraken, maar het gaat mij vooral om de onderliggende principes. Kraken is misschien op bepaalde punten wel effectief bij het bestrijden van de woningnood, maar toch blijf ik om twee fundamentele redenen tegen:

1) Het is principieel verkeerd om mensen voor eigen rechter te laten spelen. Niet alleen omdat het leidt tot willekeur (waarom moet vastgoedbaas A wel lijden onder krakers en vastgoedbaas B niet), maar ook omdat het scheve ogen zet (waarom mag je wel iemand wel een woning afhandig maken, maar niet zijn eten of zijn auto).

2) Kraken bestrijdt niet de oorzaken van de woningnood, maar slechts een gevolg ervan. Kern van de woningnood is voornamelijk dat er te weinig huizen gebouwd worden, en niet zozeer speculatie. En als speculatie wel een probleem is: treed daar dan op een eerlijke, structurele manier tegen op door er wetgeving voor te ontwikkelen.


Janos () - 24 02 06 - 16:29
Ghehe, ja, dat krijg je als 2 mensen tegelijk een reactie zitten tikken… Maar anyway, op zich heb je een punt als je zegt dat er een verschil is tussen noodzaak en gemakszucht, maar dat is een gradueel verschil.

Als voorbeeld even een student die een kamer zoekt (is een wat makkelijker voorbeeld voor mij, om met een student te komen ;-)). In Nijmegen is de situatie op de woningmarkt voor studenten het gunstigst van alle steden, met uitzondering van Wageningen. En hier is gemeente, SSHN etc. heel trots dat tegen het eind van het collegejaar waarschijnlijk alle eerstejaars met de hoogste reisurgentie aan een kamer geholpen zijn. Ik ben hier niet heel erg van onder de indruk, eigenlijk. Mijn vraag is, als een student uit Oost-Groningen ergens in januari het elke dag 5 uur in de trein zitten beu is en een pandje kraakt dat al 4 jaar leeg staat, is dat dan noodzaak of gemakszucht? Een extreem voorbeeld natuurlijk, maar in andere studentensteden is de woningnood zoals gezegd nog een stuk erger onder studenten. Ik probeer duidelijk te maken dat er een heel grijs gebied zit tussen noodzaak en gemakzucht, waarbij ik me best kan voorstellen dat iemand voor de oplossing “kraken” kiest.

En verder: zijn we het er over eens dat leegstandspeculatie schadelijk is? (zowel voor de woningmarkt, als voor het stadsaanzien, stadsleven etc.)? Zo ja, welke maatregel komt in de plaats van de kraakwetten om dit tegen te gaan? Als er niets voor in de plaats komt, moeten we daar dan in ieder geval niet eerst iets op verzinnen alvorens kraken te verbieden?

Ten slotte, al weet ik niet of het mijn punt gaat ondersteunen, heb jij (of iemand anders) harde cijfers over krakers? Ik ben heel nieuwsgierig hoeveel mensen er in Nederland kraken. Hoeveel in totaal, hoeveel anti-kraak mensen in totaal, hoeveel daarvan studenten? Zonder harde cijfers blijft het enigszins speculatief in hoeverre kraak/anti-kraak iets bijdraagt aan de oplossing van (studenten)woningnood.

PS ah, goed dat ik even “preview” alvorens te posten, ik zie nu je tweede reactie. Even heel kort, een vastgoedbaas neemt bewust het risico te “lijden” onder krakers door een pand meer dan een jaar leeg te laten staan, iemand die dat niet doet neemt dat risico niet. En ook nu kan je niemands woning afhandig maken, je kan hoogstens een pand dat een ander niet gebruikt lenen (lenen, want als de eigenaar het weer nodig heeft moet je het terecht teruggeven). Het verschil tussen een huis en een auto ben ik mijn vorige post al op ingegaan, het verschil tussen het niet bestaande recht op autorijden en het wel bestaande recht op wonen. Wat betreft 2) ben ik geloof ik al op ingegaan: kom eerst maar met een andere, principieel minder bezwaarlijke oplossing, voor de huidige te verbieden.


Mark van der Wolf - 27 02 06 - 09:14
Gezien je reactie heb ik niet het idee dat mijn laatste post helemaal is overgekomen, dus daar begin ik maar even mee. Ik stel dat eigenrichting leidt tot willekeur: sommige eigenaren van leegstande panden worden wel “gestraft” door krakers, en andere niet. Kan wel zijn dat ze bewust dat risico nemen, maar dan nog blijft het oneerlijk. Mijns inziens moet in ons land voor iedereen dezelfde strafmaat gelden, in plaats van dat die afhankelijk is van de grillen van enkele individuen.

Ook stap je te snel over de huis/auto-vergelijking heen, zeker omdat je wel toegeeft dat kraken zelden een absolute noodzaak is. Zelfs die denkbeeldige student Groningen die je aanhaalt kiest er zelf voor om 5 uur reizen verderop te gaan studeren. Hij kan vermoedelijk best ergens in een Oost-Gronings dorp voor weinig geld een woning krijgen – dus kan hij zich moreel niet beroepen op het ‘recht op wonen’ als hij gaat kraken. Dan hebben we het wederom over de ‘luxe om te wonen waar je wil’.

En als we het niet over noodzaak hebben, maar over luxe – tsja, dan heb ik ook alle recht om mezelf een parkeerplek toe te eigenen.

Maar zoals jij ook wel aanvoelt: het gaat niet om dit specifieke huis/autovoorbeeld. Er zijn andere situaties denkbaar waarbij mensen op een soortgelijke manier als krakers in hun grondrechten worden aangetast. Godsdienstvrijheid bijvoorbeeld. Misschien ben ik boeddhist, maar is er nergens een tempel in de buurt. Moet ik dan het recht krijgen om op eigen houtje in de Marienburgkapel een kerk te starten? Of het sociale grondrecht van werkgelegenheid. Hee, ik ben voor mijn werk afhankelijk van mijn auto. Toch weer die parkeerplek?

Tuurlijk, je kan daar tegenin brengen dat ik ook ander werk kan zoeken, of een stukje moet reizen voordat ik bij m’n tempel ben. Maar dan zeg ik weer: jij kan ook in Oost-Groningen blijven wonen. Het zit allemaal in hetzelfde grijze gebied als het gaat om het aantasten van grondrechten.

Je snapt het inmiddels wel, denk ik. Als je de lijn van eigenrichting zoals die in de kraakwet is vastgelegd doorzet naar andere gebieden, dan krijg je bizarre situaties. En om te voorkomen dat mensen ook op andere gebieden die eigenrichting gaan eisen (want “de krakers mogen het ook” ) moet die wet gewoon afgeschaft worden.

Verder zeg je nog: kom maar met een andere, principieel minder bezwaarlijke oplossing. Dan is mijn eerste vraag: oplossing waarvoor? Omdat niet iedereen kan wonen waar hij of zij wil? Dan wil ik eerst wel eens een overtuigend argument zien waarom we voor dit (luxe)probleem van onze principes af moeten stappen, en voor andere, vergelijkbare problemen niet.

Maar stel dat je me weet te overtuigen. Hier is dan een voorzetje: vastgoedeigenaren die panden langer dan een jaar leeg laten staan, moeten ze verplicht via een antikraak-achtige instelling (die dan uiteraard niet meer zo heet) voor weinig geld te huur aanbieden. Dan heb je in elk geval een eerlijke, gereguleerde situatie, in plaats van de willekeur van nu.

Oh, en over leegstandspeculatie nog: ik vind dat moreel gezien inderdaad verwerpelijk, maar goed, die mensen staan in hun recht. En: dat is nog steeds niet de bron van het probleem, maar een gevolg van het feit dat er te weinig huizen zijn. In een ruime woningmarkt is leegstandspeculatie weinig zinvol. Bovendien zijn lang niet alle gekraakte panden het onderwerp van leegstandspeculatie, maar ook (bijv.) van een dip in de kantorenmarkt (e.g. Molenpoort). Dat kan je die eigenaren ook niet echt kwalijk nemen.


Marcel - 01 03 06 - 03:40
Interessante discussie! Op het allerlaatste punt van Mark: Als je je kantoorruimte wegens een dip op de kantorenmarkt moeilijk verhuurd krijgt, dan zou een degelijk functionerende markt er voor moeten zorgen dat de prijzen van die kantoorruimte dan gaan dalen, lijkt mij.

Maar omdat de prijs van die kantoren (en eventueel de grond) voorlopig toch wel blijft stijgen, kan een eigenaar het zich veroorloven om het leeg te laten staan, er wat mee te speculeren, wat ‘ie wil. De markt functioneert niet zo simpel als we graag zouden willen. Begrijp ik goed dat je zegt dat je het de eigenaar niet kwalijk kan nemen dat ‘ie puur op zijn centen let en niet op de gebruikswaarde van zijn pand?

Maar dat je tegelijkertijd zo’n eigenaar wel zou willen verplichten om zijn pand voor weinig geld te huur aan te bieden?


Mark van der Wolf - 01 03 06 - 10:01
Marcel: het hangt een beetje af van de locatie, maar over de hele linie zijn de prijzen van kantoorruimte weldegelijk gedaald – en hard ook. Als je op dit moment een kantoorpand wil huren, dan heb je keuze te over en kun je vaak fikse kortingen bedingen. Dat heb ik aan den lijve moge ervaren, want mijn werkgever is onlangs verhuisd.

Punt is dat er op dit moment gewoon teveel kantoorruimte is. Nogmaals, ik ben geen expert, maar behoudens enkele toplocaties denk ik niet dat het mogelijk is om rendabel te speculeren met kantoorruimte. Als vastgoedbaas ben je al lang blij als je een zakelijke huurder kan vinden op dit moment. Een verhuurd pand brengt immers altijd meer op dan een leegstaand pand.

Het wordt natuurlijk een ander verhaal als het gaat om oude, vervallen panden. In zulke gevallen kan het rendabeler en veiliger zijn om de boel leeg te laten staan en later te verkopen, dan om een enorme zak geld te investeren in renovatie en vervolgens het risico te lopen dat het niet verhuurd wordt.

Tsja, en in die gevallen neem ik het de eigenaar inderdaad niet kwalijk dat hij op zijn centen let. Dat is toch niet meer dan normaal? Om er maar weer eens een vergelijking bij te slepen: als jij een eigen kruidenierswinkel zou hebben, zou jij dan tegen of onder de kostprijs eten verkopen aan de minima? Lijkt me niet.

Zaken als woningnood en sociale zekerheid moeten door de overheid aangepakt worden; je kan niet van de private sector verwachten dat ze als liefdadige instellingen lancunes in het overheidbeleid compenseren.

En wat je laatste opmerking betreft: de oplossing die ik hierboven voorstelde is er niet een die ik zelf zou verkiezen. Ik geloof meer o.a. in het verruimen van de mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen, ofwel in het hanteren van beleidsmiddelen die onze rechten en ons democratisch bestel in hun waarde laten.

Maar als je dan van mening bent dat de woningnood zo hoog is dat er onmiddelijk actie ondernomen moet worden, en je vind het niet bezwaarlijk om dat ten koste te laten gaan van het eigendom van private partijen, dan zeg ik: doe het dan op zijn minst op een eerlijke, gereguleerde manier. En niet met het systeem van willekeur en eigenrichting dat kraken heet.


adriene (URL) - 18 04 06 - 04:10
A very nice website !! Very well Done !!!


era () (URL) - 24 04 06 - 20:39
I like your website alot…its lots of fun… you have to help me out with mine…


kristina () (URL) - 25 04 06 - 02:57
Follow your dreams, you can reach your goals.


sandi () (URL) - 25 04 06 - 22:37
Great. Thanks!


yasmin () (URL) - 18 05 06 - 05:10
Follow your dreams, you can reach your goals.


Taly () (URL) - 21 05 06 - 14:03
Your site is amaizing. Can I share some resources with you?


brook () (URL) - 22 05 06 - 00:33
A very nice website !! Very well Done !!!


rex () (URL) - 23 05 06 - 07:15
Follow your dreams, you can reach your goals.Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie: / Textile

  ( Register your username / Log in )

Kattebel: Ja, stuur mij email als iemand anders reageert.  

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.